AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2002

31.12.2002

Bytový dům Otrokovice nám. 3. května, p. č. 66/2,
investor Město Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. František Žák, vedoucí odboru ÚPI, tel. 725 122 552
celkový objem 41 915 647,- Kč (v roce 2002 prostavěno 23 523 270,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 20 710 133,- Kč
realizace 9. 7. 2001 - 30. 11. 2002


Dostavba Bytového domu U Trojice Tlumačov

investor Obec Tlumačov
kontatktní osoba: Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce, tel. 607 647 696
celkový objem 12 135 862,- Kč (v roce 2002 prostavěno 7 134 068,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 6 918 536,- Kč
realizace 24. 9. 2001 - 31. 8. 2002


Rekonstrukce budovy č. 2 MÚ Otrokovice

investor Město Otrokovice
kontaktní osoba: Josef Klhůfek, odbor ÚPI, tel. 603 497 146
celkový objem 8 846 569,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 2 819 389,- Kč
realizace 16. 7. - 19. 11. 2002


Regenerace panelových sídlišť Otrokovice
sídliště střed - objekt A - dětské hřiště, sportovní hřiště, odpočívadla,
investor Město Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. Alena Lacigová, odbor ÚPI, tel. 776 821 303
celkový objem 4 733 667,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 1 106 911,- Kč
realizace 16. 9. - 13. 12. 2002


Celkový obrat roku 2002 činil 57 490 tis. Kč.