AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2007

31.12.2007

Základní škola při Dětském domově Vizovice, Stavební úpravy objektu internátu

investor Základní škola při Dětském domově Vizovice,
kontaktní osoba: Mgr. Eva Čapková, ředitelka školy, tel. 577 423 577
celkový objem 13 589 804,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 5 414 294,- Kč
realizace 26. 3. - 16. 11 2007


Integrovaný dům O.V.P., spol. s r. o. Otrokovice - hrubá stavba

investor O. V. P. spol. s r. o. Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Konečný, jednatel společnosti, tel. 724 002 244
celkový objem 11 449 805,- Kč (v roce 2007 prostavěno 5 706 390,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 5 137 756,- Kč
realizace 1. 9. 2007 - 31. 3. 2008


Domov důchodců Otrokovice, tř. Spojenců - poddodavatelské stavební práce

investor Město Otrokovice
generální dodavatel Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
dodavatel Metrostav, a. s.
kontaktní osoba: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí marketingu pro Zlínský kraj, tel. 724 639 194
celkový objem 17 372 225,- Kč (v roce 2007 prostavěno 1 501 796,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 4 952 188,- Kč
realizace 12. 9. 2007 - 22. 9. 2008


Stavební práce dle potřeb provozu...

investor Teplárna Otrokovice a. s.,
kontaktní osoba: Oldřich Jaroš, vedoucí stavební údržby, tel. 577 649 256
celkový objem objem 4 002 946,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 2 273 869,- Kč
realizace leden - prosinec 2007


Celkový obrat roku 2007 činil 35 005 tis. Kč.