AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2008

31.12.2008

Integrovaný dům O.V.P., spol. s r. o. Otrokovice - hrubá stavba

investor O. V. P. spol. s r. o. Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Konečný, jednatel společnosti, tel. 724 002 244
celkový objem 11 449 805,- Kč (v roce 2007 prostavěno 5 706 390,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 5 137 756,- Kč
realizace 1. 9. 2007 - 31. 3. 2008


Domov důchodců Otrokovice, tř. Spojenců - poddodavatelské stavební práce

investor Město Otrokovice
generální dodavatel Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
dodavatel Metrostav, a. s.
kontaktní osoba: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí marketingu pro Zlínský kraj, tel. 724 639 194
celkový objem 17 372 225,- Kč (v roce 2007 prostavěno 1 501 796,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 4 952 188,- Kč
realizace 12. 9. 2007 - 22. 9. 2008


Integrovaný dům O.V.P., spol. s r. o. Otrokovice - dokončení stavby domu

investor O. V. P. spol. s r. o. Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Konečný, jednatel společnosti, tel. 724 002 244
celkový objem 15 868 336,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 5 779 831,- Kč
realizace 1. 1. - 13. 10. 2008


Oprava střechy a výplní otvorů Domova mládeže

investor Střední odborná škola Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kudláčková, zástupce ředitele, tel. 731 616 650
celkový objem 8 052 278,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 1 058 805,- Kč
realizace 7. 7. - 31. 10. 2008


Přístavba šaten a sociálního zařízení u stávající tělocvičny

investor Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
kontaktní osoba: JMgr. Božena Floriánová, ředitelka, tel. 724 244 759
celkový objem 4 618 668,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 2 394 434,- Kč
realizace 11. 8. - 12. 12. 2008


Dětský domov Vizovice, Stavební úpravy objektu dětského domova

investor Dětský domov Vizovice
kontaktní osoba: Mgr. Dušan Mynář, ředitel, tel. 737 739 552
celkový objem 10 820 593,- Kč (v roce 2008 prostavěno 1 133 183,- Kč)
vlastními pracovníky provedeno 3 837 067,- Kč
realizace leden - 20. 11, 2008 - 20. 7. 2009 Stavební práce dle potřeb provozu..., investor Teplárna Otrokovice a. s.,
kontaktní osoba: Oldřich Jaroš, vedoucí stavební údržby, tel. 577 649 256
celkový objem 2 835 281,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 1 677 090,- Kč
realizace leden - prosinec 2008


Celkový obrat roku 2008 činil 62 136 tis. Kč.