AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2011

31.12.2011

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - přístavba depozitáře v Otrokovicích -1. etapa, , investor Zlínský kraj
kontaktní osoba: Ing.Milan Hudec, vedoucí odboru investic, tel. 731 555 115
celkový objem 23 982 315,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 5 184 238,- Kč
realizace leden - 1. 4. 2011 - 30. 12. 2011


Veřejný sportovně společenský areál Otrokovice - Baťov , investor Město Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku, tel. 725 122 552
celkový objem 58 681 084,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 12 643 276,- Kč
realizace 6. 4. 2011 - 15. 11. 2011


Rekonstrukce haly na výrobní objekt - bufet, kuchyně ,investor MONTEMA, spol. s r. o,
kontaktní osoba: Dalibor Machů, jednatel společnosti, tel. 606 700 845
celkový objem 2 939 314,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 515 502,- Kč
realizace 14. 9. 2011 - 30. 11.2011


Stavební práce dle potřeb provozu..., investor Teplárna Otrokovice a. s.,
kontaktní osoba: Oldřich Jaroš, vedoucí stavební údržby, tel. 577 649 256
celkový objem 2 763 843,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 1 964 718,- Kč
realizace leden - prosinec 2011


Celkový obrat roku 2011 činil 93 715 tis. Kč.