AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2015

31.12.2015

Zateplení budov společnosti SMO

investor SMO a.s.
kontaktní osoba: Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva, tel. 602 736 601
celkový objem 5 550 722,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 151 115,- Kč
realizace 20. 3. 2015 - 31. 5. 2015


SPŠ polytechnická - COP Zlín - realizace úspor energie, Nad Ovčírnou 2528 - střecha, fasáda, lešení

objednatel Společnost KKS+POZIMOS, COP Zlín, 1.Část
(vedoucí účastník společnosti: KKS, spol. s r.o.)
kontaktní osoba: kontaktní osoba: Ing. Radomír Kocman, statutární zástupce vedoucího účastníka společnosti, tel. 602 748 804
celkový objem 4 659 585,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 1 600 584,- Kč
realizace 9. 4. 2015 - 7. 8. 2015


SPŠ polytechnická - COP Zlín - realizace úspor energie DM, nám. T.G. M. 2700 - střecha, fasáda, lešení

objednatel Společnost KKS+POZIMOS, COP Zlín, 2.Část
(vedoucí účastník společnosti: KKS, spol. s r.o.)
kontaktní osoba: kontaktní osoba: Ing. Radomír Kocman, statutární zástupce vedoucího účastníka společnosti, tel. 602 748 804
celkový objem 4 638 346,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 1 802 483,- Kč
realizace 9. 4. 2015 - 7. 8. 2015


Přístavba a zateplení RD č. p. 831 tř. Spojenců, Otrokovice

investor Pavlína Mazáčová a Ing. Jan Mazáč
kontaktní osoba: Pavlína Mazáčová, tel. 724 521 103
kontaktní osoba: Ing. Jan Mazáč, tel. 602 434 305
celkový objem 1 190 752,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 856 379,- Kč
realizace 2. 4. 2015 - 30. 9. 2015


SPŠ Otrokovice - oprava vnitřního rozvodu vody

investor Střední průmyslová škola Otrokovice
kontaktní osoba: Ing. Pavlína Kudláčková, zástupkyně ředitele pro věci technické, tel. 731 616 650
celkový objem 1 256 117,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 135 413,- Kč
realizace 1. 7. 2015 - 12. 8. 2015


Spytihněv - Komplexní revitalizace centra obce I. Etapa
- SO 101 Úpravy silnice I/55
- SO 102 Zpevněné plochy,
investor ALSPO ZLÍN s. r. o.
kontaktní osoba: Pavel Šopík, jednatel společnosti, tel. 737 111 222
celkový objem 1 555 716,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 902 043,- Kč
realizace 29. 9. 2015 - 28. 11. 2015


Celkový obrat roku 2015 činil 28 372 tis. Kč.