AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2020

31.12.2020

ZŠ Otrokovice - rekonstrukce sociálních zařízení

investor Základní škola škola Otrokovice, Komenského

kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka školy, tel. 732 267 668
hlavní dodavatel: ALSPO ZLÍN s. r. o.
celkový objem 2 531 795,- Kč
POS, a. s. objem 2 311 070,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 673 379,- Kč
realizace 06/2020 - 08/2020


Tauferova SOŠV Kroměříž - oprava anatomické pitevny

investor Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž

kontaktní osoba: MVDr. Blanka Havlová, ředitelka školy, tel. 573 338 932
celkový objem 855 297,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 324 459,- Kč
realizace 06/2020 - 08/2020


Oprava zpevněných ploch na pozemcích parc. č . 3115/70, 2115/285, 3115/68

investor MONTEMA, spol. s r. o. Otrokovice

kontaktní osoba: Dalibor Machů, jednatel společnosti, tel. 606 700 845
celkový objem 3 395 853,- Kč
vlastními pracovníky provedeno 468 443,- Kč
realizace 09/2020 - 11/2020


Celkový obrat roku 2020 činil 12 194 tis. Kč.