Pozvánka na valnou hromadu

konanou 8. prosince 2022 od 9 hodin