Pozvánka na valnou hromadu

konanou 27. května 2021 v sídle společnosti, v době od 15 hodin