Pozvánka na valnou hromadu

konanou 1. června 2022 v sídle společnosti, v době od 13 hodin