Reference

Základní škola Zlín, Mostní - odstranění havarijního stavu střechy