Reference

Oprava zpevněných ploch na pozemcích parc. č . 3115/70, 2115/285, 3115/68